6 februari 2017

Diensten

We bieden opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. We zijn 52 weken per jaar geopend op maandag t/m vrijdag. Het jaar bestaat uit 40 schoolweken en 12 vakantieweken.

  • Naschoolse opvang (NSO): Opvang na school tot 18.30u
  • Opvang op bijzondere sluitingsuren of – dagen van school tussen 7.30 en 18.30u.
  • Vakantieopvang is opvang van 7.30 tot 18.30u, incl. ontbijt, lunch en workshop of uitstapje.
  • Peuteropvang is 40 weken per jaar.

Sport/activiteiten gerichte BSO:

  • Wisselend sport/activiteiten programma gericht op sport, creativiteit en vaardigheden
  • Deelname aan activiteiten is gratis voor kinderen met een contract op de lesdag
  • Deelname aan uitstapjes is gratis.