6 februari 2017

Diensten

We bieden opvang voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar en 4 tot 13 jaar. We zijn minimaal 40 weken per jaar geopend op maandag t/m vrijdag (m.u.v. officiële zon- en feestdagen). Onze kinderopvang heeft geen sluitings- en of studiedagen. Het jaar bestaat uit 40 school en 4 vakantie weken.

De minimale afname is één dag(deel) van minimaal 3 uren. Er is ook een los contract voor VSO en vakantie opvang mogelijk.

 

 • Compleet BSO: Voor-, naschoolse, bijz dagen en vakantie opvang
 • Naschoolse opvang (NSO): Opvang na school tot 18.30u
 • Opvang op bijzondere sluitingsuren of – dagen van school tussen 7.30 en 18.30u.
 • Vakantieopvang is opvang van 7.30 tot 18.30u, incl. ontbijt, lunch en workshop of uitstapje.
 • Peuteropvang is 40 weken per jaar.

 

Extra diensten:

Flexibele opvang **:

 • Gratis wisselen van een dag binnen dezelfde werkweek (ma t/m vr, muv feestdagen)
 • Extra losse dagdelen: NSO
 • Losse vakantiedag (07.30 tot 18.30u)

Sport/activiteiten gerichte BSO:

 • Wisselend sport/activiteiten programma gericht op sport, creativiteit en vaardigheden
 • Deelname aan activiteiten is gratis voor kinderen met een contract op de lesdag
 • Deelname aan uitstapjes is gratis.
*   = Bij voldoende belangstelling
** = Opvang in combinatie met BSO contract (minimaal 1 dag) en wanneer de bezetting het toelaat.