8 augustus 2017

Oudercommissie

Ons doel.

Bij de Kidz2sport zijn niet alleen de kinderen belangrijk, maar ook de ouders. Op dit moment bestaat onze oudercommissie uit 2 enthousiaste ouders van kinderen die Kidz2sport bezoeken.

De oudercommissie heeft als doel:
1) de belangen van de kinderen zo goed mogelijk te behartigen
2) de ouders/verzorgers van deze kinderen te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen bij de directie
3) de directie te adviseren ten aanzien van kwaliteit

Activiteiten.
Voorbeelden van onderwerpen waarover de oudercommissie zich buigt zijn: het kwaliteitsbeleid, voedingsaangelegenheden,  beleid op gebied van opvoeding en begeleiding, veiligheid en gezondheid, 4 ogen principe, openingstijden en de  prijzen.
Naast deze serieuze taken, zorgt de oudercommissie ook voor de organisatie van feesten, activiteiten en ouderavonden.

Contact.
De oudercommissie komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar en bespreekt de lopende zaken en punten die vanuit de ouders/verzorgers naar voren komen. Als ook de zaken die de directie met de oudercommissie wil bespreken. U als ouder/verzorger kunt dan ook met al uw suggesties ten behoeve van de kinderopvang terecht bij de oudercommissie.
De oudercommissie zal proberen zo duidelijk mogelijk met ouder(s)/verzorger(s) te communiceren. Dit gebeurt al door aanwezigheid bij de buitenschoolse opvang op de momenten dat de eigen kinderen worden gebracht of gehaald.

Tevens heeft de oudercommissie een email adres waar zij bereikbaar zijn, voor eventuele suggesties voor verbeteringen, problemen en natuurlijk complimenten. Bij vragen, is het altijd mogelijk één van de leden aan te spreken.
Ons mailadres is: oudercommissie@kidz2sport.nl.

De oudercommissie is ook altijd op zoek naar enthousiaste ouders die willen helpen en mee willen denken!

Vind u het ook belangrijk om op de hoogte te zijn en mee te denken?
Aarzel dan niet en neem contact op met een van de leden van de oudercommissie, u bent welkom!

Bekijk hier het Modelreglement Oudercommissie voor extra informatie.