10 februari 2017

Uw mening

Uw mening telt

Kidz2sport hecht veel belang aan uw mening over de opvang van uw kind. Wij horen graag wat u van onze diensten vindt en hoe wij de kwaliteit van de opvang van onze kinderen kunnen verbeteren.

Een belangrijk hulpmiddel om onze kwaliteit te waarborgen en te verbeteren is ons 2 jaarlijkse klant tevredenheidsonderzoek. De resultaten en verbeterpunten presenteren we aan de oudercommissie, waarna we ouders informeren via onze nieuwsbrief.

Mocht u suggesties of opmerkingen hebben ter ontwikkeling of ter verbetering van de opvang van uw kind, dan kunt u dit doorgeven aan het locatiehoofd.

Wij horen uw mening graag!